Finanční účty_test č. 2

No Description

Společnost účtuje ceniny přes účet 213 - Ceniny a ceniny tak nejdou při pořizování rovnou do spotřeby. Společnost měla v průběhu účetního období následující účetní případy:

Return to the quiz maker homepage.

Sorry. You need to have Javascript enabled to view this content. It is designed for use with Internet Explorer 8+, Firefox 10+, Chrome 17+, Android 2.0+, iOS 4.0+